آهنگ ها و ترانه مجموعه بچه محل عمو پورنگ فصل اول و دوم

آهنگ و ترانه بچه محل عمو پورنگ فصل اول و دوم

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

آهنگ ها و ترانه مجموعه بچه محل عمو پورنگ فصل اول و دوم

_ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ __

_ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ __

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ ولک داغ داغه نونا

_ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ __

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ بیکلام شاد این مجموعه

_ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ __

بچه محل عمو پورنگ -آهنگی که داداش جان و سربالا میخونند -عروسک سازم

_ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ __

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ هر روز یه روز جدیده و فردا رو کسی ندیده

_ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ __

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ که داداش جان میخونه برای سربالا ( توهمه زندگیمی حالا دوست دارم سربالا …)

_ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ __

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ محلی که آقا نگهدار در رستوران میخونه برای …

_ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ___

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ محلی مازندران که آقا نگهدار بهمراه بلبل و گلدون میخونه

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ که بلبل خان میخونه در رستوران

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ مامان خوب و مهربون (عموپورنگ برای مادر میخونه)

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ روزهای هفته که شوهر عمه (شهرام رضایت) و عموپورنگ میخوانند

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ تو این کوچه تو همین محل همین خیابون …

دانلود با لینک مستقیم

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ رستوران گل و بلبل …

دانلود با لینک مستقیم

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ چه خوبه داشته باشی چند تا خواهر برادر …

دانلود با لینک مستقیم

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ بابای مهربونم مرد نمونه ….

دانلود با لینک مستقیم

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ فصل دوم – آهنگ تو این محله است خیلی ساله مشغوله کاریم… ، از tvclip.ir

دانلود با لینک مستقیم

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ -آهنگ طبیعت-پاشو یالا بشو با من همراه از حالا …

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ-آهنگ عروسک ساز- عروسک سازم عروسک ساز ،سرتوبالا کن بالا کن بالا …

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ – آهنگ آشپز – هر چی بگی میپزم چون که من آشپزم …

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ – آب -خدا جون عجب روزگاریه ،شیرو زود ببند وقت یاریه …

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ-آهنگ نونوایی – داریم نون میپزیم … میپزیم ما نون گندم واسه مردم

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________


بچه محل عموپورنگ آهنگ عمو پورنگ برای داداشای گیشتیل دره

تو سرما و تو گرما نمیشین شما خسته …

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ بابا گیله مرد نوه برای آدم خیلی عزیزه

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عموپورنگ شعر زباله مصرف صحیح زباله کمتر

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ دریا و جنگلا زمین و آسمون … – هواشو داشته باش

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ – شعری که عمو پورنگ و بابا ایاض و بابا گیله مرد سه تایی باهم میخونن

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ – بابا ایاض – شعری که عمو پورنگ با پدرش میخونه برای بابا ایاز

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ – آهنگ بی کلام بندری وقتی دست عموپورنگ میلرزه

برای دانلود آهنگ بیکلام بندری با لینک مستقیم بر روی دکمه دانلود با لینک مستقیم کلیک کنید.

برای دانلود آهنگ بیکلام بندری با لینک غیرمستقیم بر روی دکمه دانلود با لینک غیرمستقیم کلیک کنید.

لینک غیر مستقیم

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ – شعری که امیرمحمد و داداشش با ریتم شلوار پلنگی میخونن (مردم داریم …)

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عمو پورنگ – آهنگ فردای من روشنه (خونمون گرم ، غممون کم ، جمعمون جمع …)

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عموپورنگ – آهنگ (اولین مغازه که صبح زود بازه نونواییمونه ، مشغول خمیر چونه میگیره شاطر نونوا …)

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عموپورنگ – آهنگ و شعر (از قدیم ما نونواییم خیلی ساله اینجاییم گوش بده به حرفامون میپزیم با هم ما نون)

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________

بچه محل عموپورنگ – آهنگ و شعر (یه داداش دارم نابغه است شاید باورش سخته اما هست)

____________________ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ _________________33 comments

Skip to comment form

  • mercedeh samzadeh on خرداد ۱, ۱۳۹۹ at ۷:۲۵ ب٫ظ
  • پاسخ

  عالیه حرف نداره 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

   • حسین داوودی نسب از کاشمر on آذر ۱۹, ۱۳۹۹ at ۱۲:۲۷ ب٫ظ
   • پاسخ

   سلام واقعا عالیه .مرسی بابت زحماتی میکشین و آهنگ ها رو یک جا جمع کردین سپاسگزارم

  • محمد مهدی on خرداد ۴, ۱۳۹۹ at ۸:۵۹ ق٫ظ
  • پاسخ

  نایس

  • امنه on خرداد ۵, ۱۳۹۹ at ۱:۱۷ ق٫ظ
  • پاسخ

  عالییییییییییییی بودن مرررررسی

  • Asena on خرداد ۱۵, ۱۳۹۹ at ۱:۰۸ ب٫ظ
  • پاسخ

  عالی بودن
  ممنون از شما

  • محمدعلی بصائری on تیر ۳, ۱۳۹۹ at ۳:۴۵ ب٫ظ
  • پاسخ

  اقا تو یه تلویزیون اهنگاش بیشتر این نصفشو نداره

  1. تمام آهنگهای پخش شده وجود دارد
   اگر موردی دارید بفرمایید

    • مهدی on تیر ۱۰, ۱۳۹۹ at ۹:۴۷ ق٫ظ
    • پاسخ

    آهنگ رستوران گل بلبل که راحت گلدون و بلبل میخونن

    1. با سلام
     در لینک زیر موجود میباشد
     http://tvclip.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af/

     همچنین با سرچ در قسمت جستجوی سایت میتوانید کلیه آهنگهای مد نظر خود را پیدا کنید

      • نفیسه on آذر ۸, ۱۳۹۹ at ۱:۳۱ ق٫ظ

      سلام چرا همه‌ی آهنگ های بی کلام موجود نیست ؟

  • Samanrip on تیر ۲۳, ۱۳۹۹ at ۶:۲۹ ب٫ظ
  • پاسخ

  اهنگی که راحت میخونه نیستش لطفا بزارید یا لینکشو بدید

  1. با سلام
   تنها آهنگی که راحت در مجموعه بچه محل میخواند آهنگ “رستوران گل و بلبل ” است که در لینک زیر موجود است
   http://tvclip.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af/

  • محسن on مرداد ۱۴, ۱۳۹۹ at ۶:۰۸ ب٫ظ
  • پاسخ

  سلام
  لطفن ترانه بابای گلنار که محلی
  هم هست ، بگذارید.
  ممنون

   • محسن on مرداد ۱۷, ۱۳۹۹ at ۱۰:۳۶ ق٫ظ
   • پاسخ

   سلام
   منتظرم!

   1. با سلام می توانید آهنگ درخواستی را از لینک زیر دانلود کنید.
    http://tvclip.ir/wp-admin/post.php?post=3865&action=edit

  • نگین on مرداد ۱۷, ۱۳۹۹ at ۷:۵۸ ب٫ظ
  • پاسخ

  سلام ممنون از سایت خوبتون. لطفا دوتا آهنگ آقای نگهدار بابای گلدون و بلبل رو هم بگذارید.

  1. با سلام می توانید آهنگ درخواستی را از لینک زیر دانلود کنید. و برای آهنگ دومی که درخواست دادید توضیحات بیشتری ارئه دهید.
   http://tvclip.ir/wp-admin/post.php?post=1888&action=edit

  • نگار on مرداد ۲۱, ۱۳۹۹ at ۶:۰۷ ب٫ظ
  • پاسخ

  یکی هست که پورنگ و عروسک بازیافتی تو محیط باز توی خیابون میخونن در مورد طبیعت اونو میخوام باهمون تصویر اگه میشه…
  شعر طبیعت اینجا بود ولی با یه فضای دیگه

  1. با سلام .
   ممنون میشم قسمتی که این آهنگ (با این فضا) پخش شده را بفرمایید چه قسمتی بوده ؟

  • شاد on مرداد ۲۳, ۱۳۹۹ at ۸:۰۹ ق٫ظ
  • پاسخ

  سلام.اون اهنگ جدید سر بالا و داداش جان هم بزارین همونی که میگه ببشید ببشید///عجب چیزی ساختماو…. مرسیلر

  1. با سلام و سپاس از توجه شما .
   می توانید آهنگ درخواستی را از لینک زیر دانلود کنید .
   http://tvclip.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%88-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af/

   1. قربان صدای اقا نگهدار
    Sir, Mr. Neghad

    r’s voice معنی

 1. اجازه هست مطلب رو توی سایتم انتشار بدم؟

  1. با سلام
   با ذکر منبع بلامانع است

 2. با سلام مرسی از زحماتتون بیزحمت لینک دانلود اهنگ عروسک بالا بالا همون که شاد تنهایی میخونه لطفا

  • امیر مهدی on آذر ۱۸, ۱۳۹۹ at ۹:۱۸ ب٫ظ
  • پاسخ

  سلام چرا اهنگ چهچهه و گلدون خان و بلبل خان باهم میخونن رو ندارید

  1. با سلام
   در سایت موجود است
   روی لینک زیر کلیک کنید
   http://tvclip.ir/دانلود-آهنگ-بچه-محل-عموپورنگ-گلدون-خان/

  • حامد خاکی صنعتی on آذر ۲۵, ۱۳۹۹ at ۹:۱۳ ب٫ظ
  • پاسخ

  ممنون از سریال بسیار جذاب و عالی بچه محل 👏👏👏

  • جهانگیری on آذر ۲۶, ۱۳۹۹ at ۲:۰۵ ب٫ظ
  • پاسخ

  عاااااااااااااااااااااااااالیه

  • رضا on دی ۵, ۱۳۹۹ at ۷:۲۶ ب٫ظ
  • پاسخ

  اهنگی که بلبل و گلدون میخونن اولش با بلبل شروع میشه و کمی میکشه اهنگ رو میخام

  • حمیدرضا on دی ۶, ۱۳۹۹ at ۷:۲۲ ب٫ظ
  • پاسخ

  سلام
  تق و تق تق تق
  کجا بودی تاحالا رو ازکجا میشه دانلودکرد؟

  • ابوالفضل on دی ۱۶, ۱۳۹۹ at ۱۱:۲۱ ق٫ظ
  • پاسخ

  سلام اهنگ در خونه ی عمو پورنگ که میخونه تق تق تق

 3. Tankyou

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.